Author Archives: admin

העמוד הראשי בפאנל הניהול

בקרת הורים

בקרת הורים מה היא למעשה תוכנת בקרת הורים ומה החשיבות להתקנתה בכל מכשיר טלפון של ילדים עד גיל 18 מאת רמי מועלם בקרת הורים; בתור הורים אנו תמיד רוצים לשמור ולגונן על הילדים שלנו. בסופו של דבר זה הדבר הכי … Read More

תוכנת מעקב אחר בן זוג

מערכת ספייפון מאפשרת לכל אחד, עם גישה פיסית למכשיר טלפון אנדרואיד, לבצע מעקב מלא על המכשיר. … Read More