ספייפון

[tatsu_section bg_color= "" bg_image= "http://brandexponents.com/exponent-lite/mobile-app/wp-content/uploads/sites/25/2019/01/hero-bg.svg" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= '{"d":"scroll"}' bg_position= '{"d":"bottom center"}' bg_size= '{"d":"cover"}' bg_animation= "none" padding= '{"d":"120px 0px 120px 0px","l":"100px 0px 100px 0px","m":"120px 0px 120px 0px "}' margin= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" section_height_type= "auto" custom_height= '{"d":""}' vertical_align= "center" top_divider= "none" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" top_divider_height= '{"d":"100"}' top_divider_position= "above" bottom_divider_height= '{"d":"218"}' bottom_divider_position= "over" top_divider_color= "#ffffff" bottom_divider_color= "rgba(34,147,215,0.33)" invert_top_divider= "0" invert_bottom_divider= "0" flip_top_divider= "0" flip_bottom_divider= "0" section_id= "intro" section_class= "" section_title= "" offset_value= "" full_screen_header_scheme= "background–dark" overflow= "" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" set_featured_image_as_bg= "0" key= "Bk-vdWJAQQ"][tatsu_row full_width= "0" bg_color= "" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" no_margin_bottom= "0" equal_height_columns= "0" gutter= "medium" column_spacing= "px" fullscreen_cols= "0" swap_cols= "0" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":"0px 0px"}' row_id= "" row_class= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" border_radius= "0px" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2+1/2" key= "ByevOb10mQ"][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "middle" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":50,"l":50,"t":50,"m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2" key= "SyVnm1A7m"][tatsu_inline_text max_width= '{"d":"100%","m":"100","t":"100"}' wrap_alignment= "left" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 20px 0px"}' bg_color= "" typography= '{"d":""}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "ftfc2e0oatd92ki2"]

ספייפון SpyPhone תוכנת ריגול ומעקב לאנדרואיד

[/tatsu_inline_text][tatsu_inline_text max_width= '{"d":"90","m":"100","t":"90"}' wrap_alignment= "left" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 35px 0px"}' bg_color= "" typography= '{"d":""}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "ftfc2e0oupf0qtoc"]

 

תוכנת ספייפון מקורית ישירות ממפתחי התוכנה בעלות 500ש"ח לשנה.

ספייפון שם גנרי לכל תוכנת מעקב למכשירי טלפון ניידים.

 

לתשלום 500שח וקבלת הוראות התקנה לחצו כאן

 

ישנם סוגים רבים של תוכנות ספייפון ברחבי העולם, רובן ככולן עושות פחות או יותר את אותו הדבר – מעבירות עותק מהמידע שמתקבל/נשלח ממכשיר היעד לשרת שאליו תוכלו להכנס עם שם משתמש וססמה הידועים רק לכם.

החזיקו
את המכשיר ביד (אנדרואיד בלבד) למשך חמש דקות.

התקינו
את התוכנה, אל דאגה, יש לנו הוראות מפורשות כיצד לעשות זאת.

צפו
בכל המידע אשר נכנס ויוצא מן המכשיר בשרת מאובטח עם שם משתמש וססמה הידועים רק לכם.

[/tatsu_inline_text][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "none" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":50,"l":50,"t":50,"m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2" key= "HJe42myAXm"][tatsu_image image= "https://brandexponents.com/exponent-lite/mobile-app/wp-content/uploads/sites/25/2019/01/hero.svg" image_varying_size_src= "" alignment= "center" border_width= "0" border_color= "" id= "" size= "full" adaptive_image= "0" max_width= '{"d":"100%"}' rebel= "0" width= '{"d":"100%"}' shadow= "none" custom_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" drop_shadow= "drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))" border_radius= "0px" lazy_load= "0" placeholder_bg= "" offset= '{"d":"0px 0px"}' lightbox= "0" link= "" new_tab= "0" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":""}' key= "ftfc25vam6795ngm"][/tatsu_image][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= "rgba(225,244,254,1)" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= '{"d":"scroll"}' bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' bg_animation= "none" padding= '{"d":"60px 0px 60px 0px ","m":"90px 0px 90px 0px "}' margin= '{"d":"-3px 0px 0px 0px"}' bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" section_height_type= "auto" custom_height= '{"d":""}' vertical_align= "center" top_divider= "none" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "slope" top_divider_height= '{"d":"100"}' top_divider_position= "above" bottom_divider_height= '{"d":"100","m":"60","t":"60"}' bottom_divider_position= "below" top_divider_color= "#ffffff" bottom_divider_color= "#ffffff" invert_top_divider= "0" invert_bottom_divider= "0" flip_top_divider= "0" flip_bottom_divider= "1" section_id= "" section_class= "" section_title= "" offset_value= "" full_screen_header_scheme= "background–dark" overflow= "" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" set_featured_image_as_bg= "0" key= "ftfbsht7op62absa"][tatsu_row full_width= "0" bg_color= "" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" no_margin_bottom= "0" equal_height_columns= "0" gutter= "large" column_spacing= "px" fullscreen_cols= "0" swap_cols= "0" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":"0px 30px"}' row_id= "" row_class= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" border_radius= "0px" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2+1/2" key= "fzr7xm44u66jx8t9"][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "middle" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":50,"l":50,"t":50,"m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2" gutter= "large" key= "fzr7xm453u2yqor"][tatsu_image image= "https://spyphone.co.il/wp-content/uploads/2018/07/ספייפון1.gif" image_varying_size_src= "" alignment= "none" border_width= "0" border_color= "" id= "4946" size= "full" adaptive_image= "0" max_width= '{"d":"100%"}' rebel= "1" width= '{"d":"100%"}' shadow= "none" custom_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" drop_shadow= "drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))" border_radius= "0px" lazy_load= "0" placeholder_bg= "" offset= '{"d":"0px 0px"}' lightbox= "0" link= "" new_tab= "0" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":""}' key= "fzr7xm45g465zv4p"][/tatsu_image][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 8% 0px 8% ","m":"0px 0px 0px 0px ","t":"0px 30px 0px 0px "}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "middle" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":50,"l":50,"t":50,"m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2" gutter= "large" key= "fzr7xm46op9gnljz"][tatsu_inline_text max_width= '{"d":"80","m":"100","t":"100"}' wrap_alignment= "left" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 20px 0px "}' bg_color= "" typography= '{"d":""}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "fzr7xm46vdfj0xao"]

תוכנת מעקב ספייפון – SpyPhone

[/tatsu_inline_text][tatsu_inline_text max_width= '{"d":"100"}' wrap_alignment= "left" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 30px 0px"}' bg_color= "" typography= '{"d":""}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "fzr7xm47w5b1bvnm"]

ממשק ניהול תוכנה מלא אשר דרך הפאנל שלו תוכלו לצפות בכל המידע אשר עולה מן המכשירים הדיגיטליים אל השרת.

[/tatsu_inline_text][/tatsu_column][/tatsu_row][tatsu_row full_width= "0" bg_color= "" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" no_margin_bottom= "0" equal_height_columns= "0" gutter= "large" column_spacing= "px" fullscreen_cols= "0" swap_cols= "1" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":"0px 0px"}' row_id= "" row_class= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" border_radius= "0px" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2+1/2" key= "fzr7x5o0zocb2glc"][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 8% 0px 8%","m":"0px 0px 0px 0px ","t":"0px 0px 0px 30px "}' margin= '{"d":"0px 0px 50px 0px","m":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "middle" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":50,"l":50,"t":50,"m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2" gutter= "large" key= "fzr7x5o1at2e5k13"][tatsu_inline_text max_width= '{"d":"100"}' wrap_alignment= "left" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 20px 0px "}' bg_color= "" typography= '{"d":""}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "fzr7x5o1h48xzifi"]

עדכונים בזמן אמת

[/tatsu_inline_text][tatsu_inline_text max_width= '{"d":"100"}' wrap_alignment= "left" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 30px 0px"}' bg_color= "" typography= '{"d":""}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "fzr7x5o2jh2nnlp0"]

הודעות ושיחות וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, טינדר, האזנה לסביבה בזמן אמת, צילום ועוד הם רק חלק קטן מיכולות התוכנה שלנו.

[/tatsu_inline_text][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":"0px 0px 50px 0px","m":"0px 0px 49px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "middle" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":50,"l":50,"t":50,"m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2" gutter= "large" key= "fzr7x5o7cu8xahd2"][tatsu_image image= "https://spyphone.co.il/wp-content/uploads/2018/07/ספייפון.gif" image_varying_size_src= "" alignment= "center" border_width= "0" border_color= "" id= "4944" size= "full" adaptive_image= "0" max_width= '{"d":"100%"}' rebel= "1" width= '{"d":"100%"}' shadow= "none" custom_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" drop_shadow= "drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))" border_radius= "0px" lazy_load= "0" placeholder_bg= "" offset= '{"d":"0px 0px"}' lightbox= "0" link= "" new_tab= "0" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":""}' key= "fzr7x5o7pg1zjv8p"][/tatsu_image][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section][tatsu_section bg_color= "rgba(255,255,255,1)" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= '{"d":"scroll"}' bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' bg_animation= "none" padding= '{"d":"60px 0px 60px 0px "}' margin= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" section_height_type= "auto" custom_height= '{"d":""}' vertical_align= "center" top_divider= "none" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "slope" top_divider_height= '{"d":"100"}' top_divider_position= "above" bottom_divider_height= '{"d":"100","m":"60","t":"60"}' bottom_divider_position= "below" top_divider_color= "#ffffff" bottom_divider_color= "rgba(237,248,255,1)" invert_top_divider= "0" invert_bottom_divider= "0" flip_top_divider= "0" flip_bottom_divider= "0" section_id= "features" section_class= "" section_title= "" offset_value= "" full_screen_header_scheme= "background–dark" overflow= "" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" set_featured_image_as_bg= "0" key= "SJ-S5gx1NX"][tatsu_row full_width= "0" bg_color= "" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" no_margin_bottom= "0" equal_height_columns= "0" gutter= "medium" column_spacing= "px" fullscreen_cols= "0" swap_cols= "0" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":"0px 0px"}' row_id= "" row_class= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" border_radius= "0px" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/1" key= "HkxPjggJNX"][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "none" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":100,"l":100,"t":100,"m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/1" key= "HkDogxyNQ"][tatsu_inline_text max_width= '{"d":"100"}' wrap_alignment= "center" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 10px 0px "}' bg_color= "" typography= '{"d":""}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "ftg98pucg96u1p5t"]

תוכנת מעקב ספייפון – ים של תכונות

[/tatsu_inline_text][tatsu_inline_text max_width= '{"d":"40","m":"100","t":"70"}' wrap_alignment= "center" text_alignment= '{"d":"left"}' margin= '{"d":"0px 0px 30px 0px"}' bg_color= "" typography= '{"d":""}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" key= "ftg98pud4kdzlbjp"]

פירוט שיחות, הקלטה, מיקום, אפליקציות, הקלטת אודיו, וידאו ועוד

[/tatsu_inline_text][/tatsu_column][/tatsu_row][tatsu_row full_width= "0" bg_color= "" border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" no_margin_bottom= "0" equal_height_columns= "0" gutter= "small" column_spacing= "px" fullscreen_cols= "0" swap_cols= "0" padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px ","t":"0px 0% 0px 0% "}' margin= '{"d":"0px 0px"}' row_id= "" row_class= "" box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" border_radius= "0px" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/4+1/2+1/4" key= "ftg97m2h1idrv3u5"][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px","m":"0px 0% 0px 0%","t":"0px 15% 0px 15% "}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "middle" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":30,"l":25,"t":"100","m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/4" gutter= "small" key= "rymEzeJN7"][tatsu_title_icon icon= "tatsu-icon-controller-record" size= "medium" alignment= "right" style= "plain" icon_bg= "" icon_color= '{"id":"swatch:red","color":"#f44336"}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" outer_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" icon_border_color= '{"id":"palette:0","color":"rgba(34,147,215,1)"}' hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":"0px 0px 60px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":""}' border_color= "" border_radius= "" key= "ftg97m2ham9tf5k0"]

הקלטת שיחות

הקלטת שיחות, הקלטת סביבה, הקלטת שיחות וואטסאפ וכל מה שקשור למיקרופון.

[/tatsu_title_icon][tatsu_title_icon icon= "tatsu-icon-whatsapp" size= "medium" alignment= "right" style= "plain" icon_bg= "" icon_color= '{"id":"swatch:green","color":"#4CAF50"}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" outer_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" icon_border_color= '{"id":"palette:0","color":"rgba(34,147,215,1)"}' hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":"0px 0px 60px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":""}' border_color= "" border_radius= "" key= "ftg97m2itk563imf"]

אפליקציות

מעקב אחר כל האפליקציות המותקנות במכשיר הטלפון לרבות וואטסאפ, פייסבוק, טינדר, טלגרם וכו'

[/tatsu_title_icon][tatsu_title_icon icon= "tatsu-icon-message-circle" size= "medium" alignment= "right" style= "plain" icon_bg= "" icon_color= '{"id":"swatch:yellow","color":"#FFEB3B"}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" outer_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" icon_border_color= '{"id":"palette:0","color":"rgba(34,147,215,1)"}' hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":"0px 0px 60px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":""}' border_color= "" border_radius= "" key= "ftg97m2jvyaxku4n"]

תוכנות מסרים מידיים

וואטסאפ, וויבר, סקייפ, פייסבוק, טלגרם, הודעות סמס וכל פלטפורמות ההודעות המוכרות לכם וגם כאלה שלא 😉

[/tatsu_title_icon][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px","m":"0px 0% 0px 0%","t":"0px 15% 0px 15% "}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "none" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":40,"l":50,"t":"100","m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/2" gutter= "small" key= "SylX4zxJVQ"][tatsu_image image= "https://brandexponents.com/exponent-lite/mobile-app/wp-content/uploads/sites/25/2019/01/phone-vector-features.svg" image_varying_size_src= "" alignment= "center" border_width= "0" border_color= "" id= "" size= "full" adaptive_image= "0" max_width= '{"d":"100%"}' rebel= "0" width= '{"d":"100%"}' shadow= "none" custom_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" drop_shadow= "drop-shadow(0px 0px 0px rgba(0,0,0,0))" border_radius= "0px" lazy_load= "0" placeholder_bg= "" offset= '{"d":"0px 0px"}' lightbox= "0" link= "" new_tab= "0" hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":""}' key= "ftg97m2lvx3j24ni"][/tatsu_image][/tatsu_column][tatsu_column bg_color= "" bg_image= "" bg_repeat= "no-repeat" bg_attachment= "scroll" bg_position= '{"d":"top left"}' bg_size= '{"d":"cover"}' padding= '{"d":"0px 0px 0px 0px","m":"0px 0% 0px 0%","t":"0px 15% 0px 15% "}' margin= '{"d":""}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":"0px 0px 0px 0px"}' border_color= "" border_radius= "0px" box_shadow_custom= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" bg_video_mp4_src= "" bg_video_ogg_src= "" bg_video_webm_src= "" overlay_color= "" overlay_blend_mode= "none" animate_overlay= "none" link_overlay= "" vertical_align= "middle" sticky= "0" offset= '{"d":"0px 0px"}' column_parallax= "0" column_width= '{"d":30,"l":25,"t":"100","m":100}' column_mobile_spacing= "0" image_hover_effect= "none" column_hover_effect= "none" hover_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" overflow= "" col_id= "" column_class= "" top_divider= "none" top_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' top_divider_color= "#ffffff" flip_top_divider= "0" top_divider_zindex= "9999" bottom_divider= "none" bottom_divider_height= '{"d":{"d":"100","m":"0"},"m":"0"}' bottom_divider_color= "#ffffff" flip_bottom_divider= "0" bottom_divider_zindex= "9999" left_divider= "none" left_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' left_divider_color= "#ffffff" invert_left_divider= "0" left_divider_zindex= "9999" right_divider= "none" right_divider_width= '{"d":{"d":"50","m":"0"},"m":"0"}' right_divider_color= "#ffffff" invert_right_divider= "0" right_divider_zindex= "9999" z_index= "0" hide_in= "0" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" layout= "1/4" gutter= "small" key= "Skb7NGg1NQ"][tatsu_title_icon icon= "tatsu-icon-play" size= "medium" alignment= "left" style= "plain" icon_bg= "" icon_color= '{"id":"swatch:black","color":"#000000"}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" outer_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" icon_border_color= '{"id":"palette:0","color":"rgba(34,147,215,1)"}' hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":"0px 0px 60px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":""}' border_color= "" border_radius= "" key= "ftg97m2mx9ghpd8k"]

מדיה

תמונות, סרטוני וידאו, וכל מדיה אפשרית הנשלחת ו/או מתקבלת למכשיר.

[/tatsu_title_icon][tatsu_title_icon icon= "tatsu-icon-location" size= "medium" alignment= "left" style= "plain" icon_bg= "" icon_color= '{"id":"swatch:green","color":"#4CAF50"}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" outer_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" icon_border_color= '{"id":"palette:0","color":"rgba(34,147,215,1)"}' hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":"0px 0px 60px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":""}' border_color= "" border_radius= "" key= "ftg97m2nhh4nkcep"]

מיקום

קבלת מיקום לפי פרקי זמן מוגדרים מראש, התראה על יציאה משטח מוגדר, מדוייק עד סטייה של 10 מטרים.

[/tatsu_title_icon][tatsu_title_icon icon= "tatsu-icon-comment" size= "medium" alignment= "left" style= "plain" icon_bg= "" icon_color= '{"angle":"45","colorPositions":{"0":"rgba(88,138,240,1)","100":"rgba(163,119,240,1)"}}' box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" outer_box_shadow= "0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)" icon_border_color= '{"id":"palette:0","color":"rgba(34,147,215,1)"}' hide_in= "" css_id= "" css_classes= "" animate= "1" animation_type= "none" animation_delay= "0" animation_duration= "300" padding= '{"d":""}' margin= '{"d":"0px 0px 60px 0px"}' border_style= '{"d":"solid","l":"solid","t":"solid","m":"solid"}' border= '{"d":""}' border_color= "" border_radius= "" key= "ftg97m2nzzf5f3u4"]

וכל השאר…

אנשי קשר, דפדפן ולוח שנה ועוד.

[/tatsu_title_icon][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]